Rocket

Rocket Yoga är ett dynamiskt och snabbt flöde av yoga

Strukturen liknar den hos Ashtanga, med tillägget av armstöd och invertering. Flödet består av uppvärmning, varefter man fortsätter med stående positioner, sittande positioner och avslutar med den traditionella avslutande sekvensen.


Boka

v undefined. –

waiting animation